آموزش مجازی، ضرورتی انکارناپذیر و تجربه ای نو در نظام آموزشی دانشگاه فرهنگیان

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

از اواخر دیماه 1398 جهان با پدیده­ای مبهم و حادثه ­ای فراگیر روبرو شد که تمام مراکز خدمات رسانی فردی و اجتماعی را متأثر و دچار اختلال و تعطیلی نمود و عرصه ای را برای آزمون فعالیت کشورها در حوزه ­های مختلف به وجود آورد. به عبارت دیگر، برای جبران تعطیلی فعالیت­های حضوری، راه حل و راهکارهایی مانند آموزش مجازی، دورکاری کارمندان، خرید و فروش اینترنتی و تحویل در منزل در کشور رونق گرفت که همه این امور از طریق زیرساخت شبکه اینترنت و فضای مجازی که امروز در دسترس قریب به اتفاق مردم است، صورت می­ گیرد. در این شرایط، دانشگاه فرهنگیان و همۀ دست اندرکاران به سرعت زمینه های آموزش مجازی را بر بسترهای امن شبکه­ های داخلی فراهم کردند و هر استان به تناسب سامانه ­هایی را برای ادامه آموزش و تداوم ارتباط دانشجویان با استادان و تعاملات فراگیر فراهم و در دسترس همکاران و دانشجویان قرار داد.