ضرورت ایجاد تشکل های مدنی در عرصۀ تاریخ برای ارتقاء جایگاه معلمان این رشته بررسی سلسله همایش های «کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پروش

چکیده

 به نظر می­رسد روش آموزش تاریخ در ایران از مشکلاتی رنج می­برد و راه برون رفت از این معضل، گفتگو میان ذینفعان است. این گفتگو با ایجاد تشکل­های مدنی و فعالیت در عرصه­های عمومی صورت می­گیرد. تشکیل «کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ» متشکل از جمعی از معلمان دغدغه­مند درس تاریخ در تهران از جملۀ این نهادهاست که از سال 1393 تأسیس شد و ده­ها فعالیت را در دستور کار خود قرار داد. از جملۀ اقدامات آن، برگزاری سلسله «همایش­های آموزش تاریخ در مدارس» است که در این همایش­ها مشکلات و چالش­های روش­های ناکارآمد در آموزش تاریخ، توسط برخی از معلمان تاریخ مورد بازکاوی قرار گرفته است. یافته­های این مقاله که با بهره­گیری از روش آماری- توصیفی و مبتنی بر محتوای مقالات روش­های آموزش تاریخ در چهار همایش دوم، سوم، چهارم و پنجم- که مجموعه مقالات برگزیده آنها چاپ و منتشر شده- نشان می­دهد روش­های آموزش درس تاریخ در مدارس ایران سنتی -غالباً به سبک سخنرانی- بوده و به ندرت معلمان این درس تمایلی به بهره­گیری از فناوری­های نوین در آموزش تاریخ دارند.

کلیدواژه‌ها