نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی، سال اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه کاشان

3 دبیر آموزش‌وپرورش شهر تهران

چکیده

ارزیابی کتاب‌های درسی یکی از مؤلفه‌های بسیار اساسی در بهسازی و بهبود برنامه درسی است که به هنگام تکوین برنامه دانش‌آموزان صورت می‌گیرد و می‌تواند برنامه‌ریزان و تهیه‌کنندگان یک برنامه را به شکل عملی و منطقی یاری ‌رساند. در این مقاله نیز به نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان (1399) پرداخته می‌شود. مؤلفان کتاب احمد رجب‌زاده، حسن ملکی و محمدمهدی ناصری هستند. پنج فصل کتاب شامل: شکل‌گیری زندگی اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام اقتصادی و نظام سیاسی هستند. در تمام فصل‌ها اهداف، پرسش‌ها، مروری بر فصل و فعالیت‌ها دیده می‌شوند. بررسی‌هایی که در این مقاله انجام‌شده است نشان می‌دهند، کتاب از نظر شکل و محتوا دارای مشکل است که باعث می‌شود، دانش‌آموزان در خوانش آن دچار مشکل شوند. درنتیجه به لحاظ شکلی کتاب، طرح جلد کتاب، حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی، کیفیت چاپ، صحافی و قطع اثر و منابع موردبررسی قرار گرفتند. همچنین به لحاظ محتوای کتاب، یکدست بودن متن، انسجام منطقی مطالب، رویکرد انتقادی و کاستی‌های مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها