بررسی تطبیقی آموزش جغرافیا در نظام آموزشی ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجوی کارشناسی آموزش جغرافیا دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی آموزش جغرافیا در نظام آموزشی ایران و آمریکا می‌باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش تطبیقی کیفی با رویکرد قیاسی استفاده شد. روش جمع­آوری و تحلیل داده­ها به ترتیب اسنادی و عقلانی بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به نظام آموزشی متمرکز در ایران استانداردهای معینی، آموزش جغرافیا را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که در آمریکا با توجه به نظام آموزشی غیرمتمرکز، برای تدریس درس جغرافیا استانداردهای متعددی وجود دارد. در کشور آمریکا آموزش جغرافیا قبل از مقطع ابتدایی آغاز می­شود، اما در ایران آموزش جغرافیا  از پایه سوم تا ششم در مقطع ابتدایی به صورت یک کتاب با عنوان مطالعات اجتماعی تدریس می­شود. از آنجایی که در آمریکا، جغرافیا صرفاً با خلاصه­ای از شرایط منحصر به فرد در هر ایالت، ارائه می‌شود؛ مدیریت، هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص آموزش جغرافیا، امری پیچیده محسوب می‌شود. اما در ایران کتاب­ها و منابع مشخصی برای هر مقطع جهت تدریس در نظر گرفته می‌شود. از مهم‌ترین شباهت­های آموزش جغرافیا در دو کشور ایران و آمریکا نیز می­توان به یکسان بودن موضوعات جغرافیای طبیعی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها