راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله :

1. پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه به آدرسalborzmag.cfu.ac.irانجام می گیرید. و از پذیرش  پستی مقالات و یا ارسال به ایمیل فصلنامه، معذوریم.

2.لازم است تا نویسندگان محترم در هنگام ثبت نام و درج مشخصات خود درسامانه، اطلاعات خواسته شده ازجمله: نام و نام خانوادگی، سمت( محل کار) و ... را نیز به زبان انگلیسی،ترجمه و ثبت نمایند( چنانچه مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد، لازم است تا برای تک تک نویسندگان انجام شود). این اطلاعات با ستاره مشخص شده اند. می بایست ترجمه به صورت تخصصی و دقیق  انجام گیرد.  چنانچه نام و نام خانوادگی افراد دارای پیشوند یا پسوند است، در ترجمه به زبان انگلیسی نیز رعایت گردد. در تکمیل مشخصات مربوط به  سمت( محل کار افیلیشن دقیق باید نوشته شده و به زبان انگلیسی ترجمه و ثبت شود. همچنین، حرف اول هر کدام از کلمات انگلیسی مربوط به نام و نام خانوادگی، افیلیشن و ... با حرف بزرگ نوشته شود. جهت اطلاعات بیشتر به مقالات بخش انگلیسی فصلنامه مراجعه نمایید.

3.اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد، لازم است تا مشخصات سایر نویسندگان نیز در سامانه ثبت گردد. از پذیرش مقالاتی که فقط به نام یک نویسنده ثبت گردد و سایر نویسندگان را درقالب فرم word می فرستند، معذوریم.

 

دستورالعمل تدوین مقاله

1. مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ A4، با قلم B Nazanin  نازک 13، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، در محیط MicrosoftWord 2003-2007 یا ویرایش‌های بالاتر و با فاصله 2/5سانتیمتری از هر طرف انجام شود. 

2. دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

3.  کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه  با جدول‌ها و نمودارها نباید از 20 صفحه ‌(8000-6000 کلمه) بیشتر باشد.

5. مقاله با چکیده انگلیسی همراه باشد.

 

6.  مقاله‌های ارسالی بایستی مطابق ساختار مقاله علمیپژوهشی در قالب A.P.A و دارای بخش‌های زیر باشد:

 

الف) بخش نخست

در بخش ابتدایی مقاله می بایست نکات زیر رعایت گردد:

 • عنوان مقاله: عنوان مقاله باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 16 کلمه تجاوز نکند.
 • نام نویسنده/ نویسند گان، نام دانشگاه/ محل اشتغال، درجه علمی و  سمت آنها درج گردد.نشانی نویسنده مسئول مکاتبات(دورنگار و نشانی الکترونیکی) درقسمت پاورقی یا پانوشت صفحه اول آورده شود.
 • چکیده فارسی و چکیده انگلیسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده حداقل 150 کلمه و حداکثر در 200 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.
 • واژگان کلیدی  سه تا پنج واژه باشد.

 

ب) بخش اصلی

متن اصلی یک گزارش پژوهشی دست کم باید دارای شش بخش؛ شامل: «مقدمه، ادبیات تحقیق، روش، یافته ها، نتیجه­گیری و پیشنهادات؛ و منابع » باشد.

1- مقدمه: در بخش مقدمه به بحث و بررسی دربارة مسئله و اهمیت آن، مروری بر پیشینة موضوع، هدف، پرسش ها و یا فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

2- مبانی نظری: در این بخش به مبانی نظری تحقیق و دستگاه مفهومی مسأله پژوهش پرداخته می شود. 

3- یافته­ ها (تجزیه و تحلیل): در این قسمت توصیف و تحلیل یافته های پژوهش ارائه می شود. 

4- نتیجه­ گیری: هدف از این بند، ضمن تأکید اساسی و توجه به روابط بین نتایج و فرضیه های مورد مطالعه، تفسیر و ارزشیابی نتایج حاصل از آن پژوهش است. 

شیوه ارجاع دهی

نویسنده یک مقاله علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی، در نقل گفته ها، نوشته ها و کارهای دیگران باید امانت را رعایت و مآخذ و منبع مورد استفاده را به شرح زیر ذکر نماید:

 

 روش نوشتن ارجاعات در داخل متن:

* برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال، صفحه)

* برای منابعی که از نوشته دیگران نقل قول شده است: (نقل از ....، سال، صفحه)

* برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

* اگر گفتار یا نوشتاری از دیگران به صورت نقل قول مستقیم در مقاله استفاده شود لازم است نوشته در داخل گیومه ”    “ یا علامت «      » قرار گیرد.

* باید توجه داشت آدرس کامل ارجاعات داخل متن در قسمت پایان مقاله فهرست منابع و مآخذ درج می گردد.

* در صورت تکرار ارجاعات به طور متوالی در داخل متن، به جای نوشتن نام خانوادگی از واژه «همان» استفاده می گردد.

 روش نوشتن ارجاعات در فهرست منابع و مآخذ:

- ترتیب توالی ارجاع دهی در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر می شود.

- فهرست منابع و مآخذ  به ترتیب نام خانوادگی مؤلفان بر حسب حروف الفبا تنظیم می شود.

- مشخصات هر منبع به ترتیب، نام خانوادگی و سپس نام نویسنده، عنوان مقاله داخل گیومه ”   “، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره(جلد)، محل انتشار، تاریخ انتشار نوشته می شود.

- استناد به متن و قوانین موضوعه در میان مطالب و بر اساس تقسیمات یا شماره های خاص آنها صورت می گیرد.

     مانند (214: بقره) (ماده 6، بند3).

- در ترتیب و توالی ارجاعات در فهرست منابع و مآخذ، قرآن مجید و سپس نهج البلاغه در ردیف اول و دوم قرار می گیرند.

- موارد بدون نام، بدون تاریخ یا بدون محل نشر به ترتییب با عبارت: بی نا، بی تا و بی جا مشخص می گردد.

- مؤلف می تواند منابعی را که در مقاله به طور مستقیم مورد ارجاع نبوده، اما در تهیه مقاله استفاده شده است، تحت عنوان کتاب شناسی پس از فهرست منابع ذکر کند.

روش نوشتن ارجاعات در پاورقی:

- معادل خارجی اسم ها و واژه ها که به گونه­ای متفاوت ترجمه شده­اند، در قسمت پاورقی صفحات یا زیر نویس آورده می ­شود.

- معادل های واژگان فارسی با زبان های دیگر در پاورقی آورده شود.

- هرگاه نویسنده بخواهد کتاب یا منبع دیگری برای استفاده بیشتر علاقه مندان معرفی کند آن را در پاورقی می­ آورد.

- یادداشت های  نویسنده یا مترجم و توضیحات اضافی در پاورقی آورده می شود.

- توضیحات در مورد ارایه اطلاعات کافی و کامل گزارش ها و منابع داخل متن نیز در پاورقی آورده می شود.

 

            از نظر شکل ظاهری جهت صفحه ­آرائی نشریه در قطع وزیری، الگوی زیر رعایت شود:

 

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

16Bold

B Zar

اسامی نویسندگان فارسی

11 نازک

B Nazanin

کلمه چکیده

14Bold

B Nazanin

متن چکیده فارسی

12 نازک

B Nazanin

کلمۀ: واژگان کلیدی

12Bold

B Nazanin

3 تا وازۀ کلیدی

12 نازک

B Nazanin

تیترهای داخل متن

13Bold

B Nazanin

متن

13 نازک

B Nazanin

پانویس فارسی

11 نازک

B Nazanin

عناوین جداول

12 نازک- بالای جدول

B Nazanin

متن جداول

11 نازک

B Nazanin

تیتر شکل ها

12 نازک- زیر شکل

B Nazanin

منابع پایانی

12 نازک

B Nazanin

چکیده انگلیسی

عنوان مقاله انگلیسی

14Bold

Times NewRoman

اسامی نویسندگان انگلیسی

11  نازک

Times NewRoman

تیتر  Abstract

12Bold & Italic

Times NewRoman

متن چکیده انگلیسی

12  نازک

Times NewRoman

Keywords

12  Bold

Times NewRoman

سه تا 5 واژه

12  نازک

Times NewRoman

 

 

موارد ارزیابی مقاله ها توسط داوران:

 1. تناسب مقاله با اهداف فصل نامه؛
 2. تناسب عنوان کلی مقاله با محتوای مطالب مندرج در مقاله و عناوین فرعی مقاله؛
 3. رسایی و کفایت چکیده فارسی و کلید واژه های مقاله؛
 4. رعایت ترتیب و توالی و نظم منطقی در ارائه مطالب؛
 5.   روان نویسی و رسایی متن مقاله؛
 6. صحت و دقت در کاربرد معادل های واژه های فارسی و اصطلاحات؛
 7. تازگی و ارزشمندی بار علمی مطالب ارائه شده؛
 8. از نظر ضرورت تحقیق، چرایی، چگونگی و نتایج بررسی؛
 9. از نظر اصالت و نوآوری بنیادی یا کابردی مطالب؛

10. تناسب و کفایت پیشینه موضوع و مقدمه مقاله از نظر ذکر اهداف، نظریه مورد مطالعه، فرضیه ها، متغیرها؛

11. استفاده از ابزارهای اندازه گیری و تحلیل داده ها، روش های آماری و تناسب، وضوح و صحت جداول و نمودارها؛

12. ذکر کلیات طرح پژوهش و نتایج با استفاده از اندازه گیری و تحلیل داده ها؛

13. تناسب روش پژوهش با موضوع و مسئله مورد پژوهش؛

14. تناسب فرضیه ها یا سؤالات مطروحه با موضوع و مسئله مورد پژوهش؛

15. پایایی و روایی(اعتبار) ابزار های گردآوری داده ها؛

16. تناسب روش نمونه گیری با روش پژوهش و تناسب روش های آماری تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه ها؛

17. تصریح ارتباط بین یافته های تحقیق با فرضیه ها یا سئوال های مطرح شده؛

18. صحت و دقت تبیین ها و استنتاج های به عمل آمده؛

19. ارائه پیشنهاد های مناسب برای تحقیقات بعدی و میزان آگاهی محقق از محدودیت های تحقیق و انعکاس آنها؛

20. دقت در ارجاع دهی، منابع و مآخذ و نحوه ترتیب و توالی آن و نیز تنظیم زیر نویس ها به روش صحیح در متن.

21. زبان رسمی نشریه فارسی است(با این حال مقاله‌های به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.

22. مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر ( به غیر از زبان انگلیسی) قابل پذیرش نخواهد بود.

23. مقاله‌های علمیمروری از نویسندگان مجرب در زمینه­های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع متنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.

 1.  رفرنس دهی در متن مقاله و در پایان مقاله، لازم است تا بر اساس فرمتA.P.Aتنظیم گردد. از پذیرش مقالاتی که این فرمت را رعایت نکنند معذوریم.