بررسی تأثیر یادگیری الکترونیک بر اثربخشی تدریس و توسعه مدیریت دانش در آموزش جغرافیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 عضوهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین اولویت­های نظام­های آموزشی، اصلاح و بهبود مستمر جریان یادگیری و بازنمایی متناسب رابطۀ یاددهنده - یادگیرنده می­باشد. با رشد وپیشرفت تکنولوژی وایجاد موقعیت­های یادگیری اثربخش مبتنی بر فناوری دیجیتال، آموزش الکترونیکی به عنوان پارادایمی غالب در قرن بیست ویکم مورد توجه صاحب­نظران، مدیران، اساتید و معلمان قرار گرفته است. در این میان، نقش دانشگاه فرهنگیان که وظیفة مهم تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آموزش وپرورش کشور را بر عهده دارد، از اهمیت ممتازی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش تدوین راهبرد آموزشی موثر در زمینۀ کاربرد و چگونگی  تولید محتوای  یادگیری چند حسی مبتنی بر ابزار الکترونیک و زمینه­سازی تحقق، تولید و اشاعۀ دانش در غالب مفهوم «مدیریت دانش» در آموزش جغرافیا می­باشد. این پژوهش کیفی و کاربردی  بوده و جهت طراحی و تولید کتاب محتوای الکترونیک، از نرم­افزارهای مختلف از قبیل: ActivInspire،  Power Point، Auto Play ، Movie Maker، استفاده شده است. یافته­های تحقیق  نشان  می­دهد که تولید محتوای الکترونیکی در درس جغرافیا تأثیر زیادی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است.

کلیدواژه‌ها