اصول اخلاقی انتشار مقالهفرایند داوری مقالات

 

1. مقاله‌های دریافتی، نخست به وسیله‌ی هیات تحریریه بررسی خواهند شد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاحب نظر باشند ارسال خواهند شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

2. اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

3. نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

 

ملاحظات اخلاقی که نویسندگان باید رعایت کنند.

 

1. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست. 

2. مقاله یا بخشی از آن نباید در مجله‌ای دیگر(داخل یا خارج از کشور) در حال بررسی بوده یا به چاپ رسیده یا هم‌زمان برای سایر نشریه ­ها ارسال شده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

3. مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود. 

نحوه ارسال مقاله: 

ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس: http://alborzmag.cfu.ac.ir  انجام می‌شود.

 

شرایط کپی رایت:

اجازه دانلود رایگان و بدون محدودیت مقالات این فصلنامه برای تمامی محققین وجود دارد. هرگونه نسخه برداری و استفاده از محتوای مقالات این فصلنامه، مشروط به استناد به مشخصات کامل مقاله ( شامل: عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، نام فصلنامه، دوره و شماره) است. ضمنا اجازه ایجاد پیوند( لینک) به فصلنامه و "متن کامل" مقالات وجود دارد.