تبیین تجربه های زیسته ی نومعلمان دانشگاه فرهنگیان نمونۀ موردی: جغرافیا ورودی 1395، استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان البرز

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان استان البرز

3 کارشناس آموزش جغرافیا و دبیر آموزش و پرورش نجف آباد اصفهان

چکیده

آموزش در دانشگاه فرهنگیان در حوزۀ جغرافیا، سابقه­ای به قدمت شکل­گیری اولیه پایه­های این دانشگاه دارد که توانسته است در تربیت دانشجویان علاقه­مند به حوزۀ آموزش جغرافیا نقش داشته باشد. آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان در دو محور دروس تخصصی و تربیتی انجام می­شود که هر دو مکمل یکدیگر و در جهت کسب تجربه برای دانشجومعلمان هستند. با توجه به این­که آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان استان البرز در قالب دو پردیس&s