تحلیلی بر روش‌های تدریس در آموزش مطالعات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

این پژوهش با هدف «تحلیلی بر روش­های تدریس در آموزش مطالعات اجتماعی» به روش کتابخانه­ای و از طریق منابع کتابخانه، اسناد و مدارک چاپ‌شده و بانک­های اطلاعاتی انجام شده است. ازاین­رو، در پژوهش حاضر به تحلیل و مقایسه­ی برخی از روش­های تدریس متداول در آموزش مطالعات اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان داد، با توجه به اینکه اطلاعات و توانایی­های افراد متفاوت است، باید از روش­های تدریسی بهره جست که به تفاوت­های فردی دانش­آموزان توجه نماید. در بین برنامه­های درسی مدارس، برنامۀ درسی «مطالعات اجتماعی» با توجه به ساختار و مفاهیم این رشته، فرصت­های غنی و فراوانی را برای رشد گرایش­ها و مهارت­های موردنیاز فراگیران در زندگی فردی و اجتماعی آنان فراهم می­سازد. دستیابی به این اهداف نیازمند حضور معلمان توانمند در به‌کارگیری روش­های متنوع و تدارک فرصت­های مناسب یادگیری است که بتوانند واحدهای یادگیری را با تأکید بر مهارت مسأله­یابی و ظرفیت­های محیطی فراگیران به شیوه­های مختلف و با بهره­گیری از روش­های جدید، طراحی و تدوین نمایند. همچنین معلمان این درس، باید مهارت تحلیل برنامۀ درسی و تطبیق آن با نیازهای یادگیرندگان را داشته باشند و بتوانند با شناختی مناسب نسبت به برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی، فرصت­های یادگیری اثربخشی را طراحی نموده و به دانش­آموزان کمک کنند تا درکی بنیادین از مفاهیم علمی به دست آورند؛ سؤال کنند، به کاوش بپردازند، استدلال کنند، با یکدیگر همکاری و مشارکت نمایند، دانسته­هایشان را با یکدیگر در میان بگذارند و نظرات خود را ارائه نمایند با توجه به یافته­های تحقیق، به‌کارگیری روش­های تدریس پرسش و پاسخ، پروژه، رویدادهای اجباری، ایفای نقش، روش مشارکتی و بازدید علمی به‌تناسب درس و به‌صورت تلفیقی توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها