سخن رئیس همایش

نویسنده

رئیس همایش آموزش مطالعات اجتماعی

چکیده

نظام آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک نظام گسترده و وسیع اجتماعی از ابزارها و نهادهای گوناگونی برای تربیت اجتماعی نسل جدید بهره می‌گیرد که مدرسه، آموزش و برنامه درسی از مهم‌ترین آن‌ها است. به همین دلیل توجه به جایگاه نهاد آموزش‌وپرورش و به‌ویژه توجه به کیفیت آموزش درس مطالعات اجتماعی می‌تواند زمینه ایجاد جامعه‌ای توسعه‌یافته و متعادل، با شهروندانی مطلوب و مسئولیت‌پذیر را فراهم سازد و در صورت غفلت در توجه به این حوزه مهم، تعلیم و تربیت کشور بخش عمده‌ای از توان خود را در پرورش شهروندانی توسعه‌گرا، مشارکت‌جو، مسئولیت‌پذیر و منطقی که لازمه زیستن در جهان پرآشوب جدید است، را از دست خواهد داد. چنانچه آموزش درس مطالعات اجتماعی با روش‌های مؤثر، جذاب و متناسب با ظرفیت‌های دانش‌آموزان ارائه شود، نه تنها می‌تواند به مؤثرترین حوزه‌های یادگیری و درس مورد علاقه‌ دانش‌آموزان تبدیل شود، بلکه اثری ماندگار در روش و مَنش آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی دوران بزرگسالی خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها