آموزش پایدار جغرافیا بر پایه بازدیدهای علمی در دانشگاه فرهنگیان نمونه موردی: پردیس‌های استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، استان البرز

2 استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

3 فارغ التحصیل آموزش جغرافیا و دبیر دبیرستان، استان اصفهان

چکیده

امروزه، آموزش جغرافیا تنها محدود به کلاس و تدریس به روش­های سنتی نیست؛ بلکه تلاش می­شود به کمک روش­های جدید یاددهی– یادگیری، آموزش جغرافیا در مدارس و دانشگاه­ها بر اساس علاقه، امکانات به­روز، استفاده از تکنولوژی­های نوین آموزشی و همچنین بحث مهم به کارگیری بازدیدهای علمی انجام شود تا بتواند نوعی یادگیری عمیق و پایدار را در فراگیران و علاقه­مندان به حوزه آموزش جغرافیا ایجاد نماید. هدف تحقیق حاضر بررسی آموزش پایدار جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان استان البرز (قطب آموزش جغرافیا در بین  دانشگاه­های فرهنگیان سراسر کشور)، است. از این­رو، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین اهمیت بازدیدهای علمی در ارتقای یادگیری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان البرز، تلاش شده است به بررسی نتایج اثرگذار برنامه جامع بازدیدهای علمی رشته جغرافیا بر پایه دروس توزیعی در هشت نیمسال بپردازیم. یافته­های تحقیق حاکی از آن  است که در طول هشت نیمسال آموزش جغرافیا در سطح پردیس­های استان البرز، به طور منظم و مستمر و منطبق با سرفصل دروس، بازدیدهای علمی برنامه­ریزی و اجرا شده و نتایج اثرگذاری را در فرایند آموزش جغرافیا موجب شده است. این مهم، ضمن کسب رضایت حداکثری در بین دانشجومعلمان، موجب بالا رفتن کیفیت آموزش­ در دو پردیس استان گردیده و دیدگاه­های مسئولان و برنامه­ریزان دانشگاه را در خصوص این گزاره که «بازدیدهای علمی در دانشگاه فرهنگیان به آموزش پایدار جغرافیا کمک می­نماید»، را تحت تأثیر قرار داده و تقویت نموده است.

کلیدواژه‌ها