روش‌های سنجش در آموزش جغرافیا: یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ انقلاب اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه، مقالات متعددی در مورد ارزیابی در آموزش جغرافیا تدوین و نگارش شده است. بااین‌حال، این مقالات از نظر توصیه‌ها و نتیجه‌گیری‌ها بر اساس شواهد و یافته­های تحقیق متفاوت هستند. در سطح جهان، عمل مبتنی بر شواهد در اولویت است و درک دقیق آنچه تحقیقات تجربی پیرامون این موضوع می‌گوید، ضروری است. مرور نظام‌مند، یک روش دقیق را برای دستیابی به چنین امری ارائه می‌دهد. در پژوهش حاضر، مقالاتی که به ارزیابی در آموزش جغرافیا اختصاص‌یافته‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه، مروری و بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای بود. بنابراین، در ابتدا مروری بر منابع کتابخانه‌ای و تحقیقاتی در زمینه روش‌های ارزیابی در آموزش جغرافیا، به عمل آمد. تمامی منابع مورداستفاده در این مقاله از موتور جستجوی گوگل، پایگاه‌های علمی ساینس دایرکت، گوگل‌اسکولار، وایلی آنلاین و الزویر جستجو شد. نتیجۀ پژوهش حاضر، این بود که دقت در موارد زیر لازم و ضروری است: (1) دانش و مهارت‌های اساسی جغرافیایی که دانش‌آموزان باید رشد دهند؛ (2) ماهیت پیشرفت یادگیری در هر یک از این زمینه‌ها و (3) انواع روش‌های ارزیابی که معیارهای معتبر و قابل‌اعتمادی از این پیشرفت ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها