سخن رئیس دانشگاه فرهنگیان

همکاران

نویسنده

چکیده

امروزه یکی از امتیازات دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، تولید دانش و نظریه­پردازی و گام نهادن در عرصه­های پژوهش و تولید علمی است. این مهم از زمان دیرین و از عصر آکادمی­های یونان رایج و جاری بوده است و سقراط حکیم در دوره زرین فلسفه یونان و پیش از میلاد به درستی این گفته را از خویش به یادگار گذاسته است که: «حیات پژوهش نشده ارزش زیستن ندارد.»
دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی آمایشی و وسیع و با مخاطبان زیاد و رشته­های متعدد آموزشی و اختصاصاً درسی و تربیت کننده معلمان آینده کشور در کنار رسالت و مأموریت­های خویش در عرصه­های پژوهشی نیز رو به توسعه و رشد است که در قالب مجلات علمی- تخصصی، علمی ترویجی و علمی پژوهشی متبلور شده است.