فرصت ها و تهدیدهای آزمون های برخط از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان؛ مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموز ش و پرورش

2 گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

آموزش‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین و اینترنت، با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده، توانسته است بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام‌های سنتی آموزشی را در تغییرات و شرایط بحرانی رفع کرده و دگرگونی‌های اساسی را در شیوه ارائه آموزش و دانش­آفرینی به وجود آورد. شیوع ویروس کرونا از آن دست تغییراتی است که جوامع را به مقابله، پاسخگویی و سازگاری به موقع و راه­حل­های جامع فرا خواند و در بخش آموزش عمومی و عالی تداوم جریان آموزش را با آموزش مجازی امکان­پذیر دانست. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی" فرصت­ها و تهدیدهای آزمون­های برخط از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان اصفهان " است. تعداد 13نفر ازخبرگان دانشگاهی و مطلع نسبت به یادگیری الکترونیک و آزمون­های برخط به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت نیمه­ساختاریافته مورد مصاحبه قرارگرفتند. در نهایت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. در نتیجه‌ی این مطالعه اعضای هیأت علمی در مقوله تهدیدها؛ افزایش نادرستی و غش در بین دانشجویان در زمان برگزاری آزمون (تقلب)، ضعف ساختاری سیستم LMS، عدم آشنایی اعضای هیأت علمی با فناوری اطلاعات و عدم اطمینان از ارزشیابی انجام شده، درمقوله فرصت­ها؛ صرفه­جویی در هزینه­ها، امکان استفاده در هر زمان و مکان، افزایش دانش و مهارت فناوری اطلاعات اعضای هیئت علمی، انتقال تجارب، فرصت یادگیری، سرعت عمل در تصحیح آزمون و اعلام نتایج و بهره گیری از رویکرد تعاملی و در عوامل موثر در برگزاری آزمون ‌برخط؛ فراهم کردن زیرساخت­های نرم­افزاری و سخت­افزاری، اینترنت پرسرعت، برگزاری کارگاه­های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و ارائه اینترنت رایگان و یا ارزان ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان اشاره کردند و وضعیت موجود دانشگاه فرهنگیان درباره فرصت­ها و تهدیدهای آزمون­های برخط را نیاز به آموزش بیشتر در حوزۀ یادگیری الکترونیک دانستند.

کلیدواژه‌ها