کلیدواژه‌ها = آموزش مطالعات اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. «همایش آموزش مطالعات اجتماعی، ضرورت و اهداف»

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-1

سیدعلیرضا افشانی


2. بررسی روش‌های تدریس فعال در آموزش مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 29-58

فاطمه عادل خواه؛ فائزه شمس‌الدین؛ شهناز زرین خط


3. سخن رئیس همایش

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-2

منصور دهقان منشادی


5. راهبردهای تدریس موثر در آموزش مطالعات اجتماعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-27

جمشید میرزایی