فصلنامه «پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی» اولین نشریه دانشگاه فرهنگیان است که با همکاری گروه جغرافیا، تاریخ و علوم اجتماعی در پردیس استان البرز و با همکاری و مشارکت سایر پردیس های این دانشگاه منتشر می گردد و در هر شماره موضوعات مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی که در راستــای محـورهای نشریه می باشد بررسی و منـتشر می گردد.

مجوز اولیه نشریه با شماره 600/13572/50000/د، مورخ  12/9/1397 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است و اولین شماره آن در پاییز 1398 چاپ شد.

بدون تردید موفقیت نشریه در راه اعتلای علمی و انتشار دستاوردهای پژوهشی، مرهون حمایت های مدیر مسئول، تلاش اعضای هیأت تحریریه و پژوهشگران عزیزی است که دغدغۀ مسائل علمی، اجتماعی و بشردوستانه را دارند. از این رو از پژوهشگران، صاحبنظران و علاقمندان حوزه مطالعات اجتماعی، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا و آموزش علوم اجتماعی تقاضا می شود با ارائه مقالات و یافته های علمی خود متناسب با محورهای فصلنامه و همچنین ارایه نظرات و پیشنهادات، در اعتلای حوزه آموزش مطالعات اجتماعی ما را یاری نمایند.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1401، صفحه 7-183 

کاربرد رسانه آموزشی کاریکاتور در تدریس تاریخ

صفحه 163-183

امیر کریمی؛ کوروش فتحی؛ سجاد جلیلیان